جهان سوم آکنده از ناباروری فرهنگی، فقر سیاسی، نازایی اجتماعی و گستردگی بی عدالتی اقتصادی است. عوامل خطر و تاثیر گذار در ناباروری زنان چیست؟ آیا درمان ناباروری مختص زنان است؟ همیشه واریکوسل نیاز به درمان ندارد ولی در صورت بروز درد، آتروفی بیضه و یا ناباروری نیاز به درمان خواهد داشت. چند روز بود که از من خواسته شده بود مثل همیشه این کار را انجام دهم. پیشگیری از ناباروری ثانویه در دستور کار است تا عواملی که موجب ناباروری میشوند رفع شده و افراد نابارور صاحب فرزند شوند. استفاده از موادمخدر در سطح فردی، علاوه براینکه از لحاظ اخلاقی و شخصیتی؛ عواطف و احساسات را كمتر نموده، غرور و غیرت شخص را نابود میکند و هوش و حافظه و صفتهاى پسنديدۀ انسانی را از بين میبرد و سرانجام، افراد معتاد را با فلاکت و بدبختی در گوشه های انزوا به هلاکت میرساند؛ از حیث صحی نیز عضلات بدن را آسیب میرساند؛ جگر و گرده را از کار می اندازد؛ عفونت های خطرناکی همچون ایدز، هپاتیت، و کزاز را باعث میشود؛ بیماری های دوامداری مانند نفستنگی، برونشیت و سوء هاضمه را به وجود می آورد؛ باعث اختلالات قلبی و عروقی شده و سکته های قلبی و مغزی را تشدید میکند؛ موجب ناتوانی جنسی گردیده و به عقیمی و نازایی مرد و زن منجر میشود؛ جریان نورمال و عادی خواب را مختل میکند و به رشته های اعصاب صدمه می زند؛ با آسیب رساندن به مغز و تخریب حافظه، کند ذهنی، بی عقلی، و سرگيجى و فراموشی را افزایش میدهد؛ میزان افسردگی را بالابرده و صدمات شدید و جبران ناپذیر روحی و روانی را بر فرد تحمیل میکند.

از سوی دیگر، استعمال مواد مخدر توسط افراد در جامعه؛ هزینه های گرانی را بر پولیس در راستای مبارزه با جرایمی که بی واسطه یا باواسطه از مواد مخدر ناشی میشود، تحمیل میکند و فرصت زمانی محاکم و نیروهاى قضایی کشور را نیز به خود مصروف و معطوف میدارد. ازآنجا که افراد معتاد در استفاده از مواد مخدر و نشه کردن خود، همواره به تنهایی و پنهانکاری نیاز دارند؛ رفته رفته به گوشه گیری و انزوا از جامعه و خانواده عادت مینمایند و با احساس بیتفاوتی و نفرت از خانواده، رفتار و کردار ناسالم و نامناسب اختیار میکنند؛ فرد معتاد با این برداشت که خانواده نسبت به او، دید منفی دارد؛ عکس العمل های منفی از خود نشان میدهد و اعمال و رفتاری همچون خشونت در خانواده شامل كودك آزاری و همسر آزاری؛ غفلت از تعلیم و تربیۀ فرزندان؛ ترک تحصیل و مخالفت با تحصيل اولاد و اعضای خانواده؛ تهدید و بدرفتاری و در مواردی حتی خودكشی فرزندان، از خود نشان میدهد. به همین ترتیب، هزینه های زیاد دیگری را هم در قسمت نگهداری مجرمین موادمخدر و معتادان در زندانها و هم در مراکز تربیت و تداوی ترک اعتیاد به خود اختصاص میدهد و نیز خسارات ناشی از مراقبت های صحی در شفاخانه ها و کلینیک هارا بر نهادهای ذیربط در جامعه تحمیل میکند.

علاوه بر این شما با استفاده از طرح بیمه تکمیلی خانواده آسماری میتوانید در کنار خدمات مربوط به درمان نازایی از پوشش بیمه زایمان بهره مند شوید و در صورت تمایل از پوشش بیمه کرونا نیز استفاده کنید. افرادي که سابقه ناباروري در خانواده آنها وجود دارد نيز بايد مانند گروههاي قبلي باید زودتر براي درمان اقدام کنند. به همین ترتیب، عوارض و مسایلی همچون نابسامانی و آشفتگی خانواده؛ محدوديت در روابط سالم خارج از خانواده؛ پائین آمدن سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده؛ بی كفايتی در سرپرستی خانواده؛ و بالاخره طلاق و از هم پاشیدن کانون گرم خانواده نیز از پیامدهای ناگواری است که گریبانگیر افراد معتاد به مواد مخدر میشود و اساس زندگی شانرا متلاشی میسازد. در کشورهای جهان سوم تحولات کیفی در ماهیت حیات سیاسی، بینش های فرهنگی و روابط غیرپویای اجتماعی وسعت چندانی ندارد چرا که روشنفکران رسالت اجتماعی برای خود در نظر نگرفته اند و از دانش و معرفت خود در مسیرهای دیگر به بهره برداری پرداخته اند. آنچه به این تمایزات شکل می دهد برآمده از ماهیت فرهنگی جامعه، کیفیت ساختار اقتصادی، ویژگی های چارچوب قدرت سیاسی و معیارهای حاکم بر روابط اجتماعی هستند.

سوار بر دوچرخه از کنار جاده اصلی کاشان-قم میگذشتم که نگاهم به یک تریلی افتاد که در کنار جاده واژگون شده بود، بار تریلی پودری سفید رنگ بود: با خوشحالی به محل نزدیک شدم و با عجله یک پاکت بزرگ پلاستیکی پیدا کردم و مقدار قابل ملاحظهای از این پودر را داخل پاکت ریختم و با خود به خانه آوردم، به سرعت یک تشت پلاستیکی برداشتم و راهی پشت بام شدم، پودر را با آب مخلوط کردم و با آن آنتن را به دیوار چسپاندم، اما در کمال تعجب دیدم که بعد از دو دقیقه دوباره آنتن به سمت همیشگی کج شد، با خود گفتم: «چه کچ بیکیفیتی! بسیاری از روشنفکران منفعتی مخصوصاً بعد از تحولات عمیق اجتماعی- سیاسی از بین توده های فقیر مردم پا می گیرند ولیکن به شدت به نفی گذشته خود می پردازند و آن را به فراموشی می سپارند تا با وجدانی آسوده به غارت منابع جامعه به وسیله قدرتمندان کمک فکری و توجیهی اعطا کنند و خود نیز از خوان یغما بهره مند شوند. برای استفاده از روش لقاح مصنوعی، پزشک به کمک داروها تخمدان را تحریک می کند تا تخمک گذاری اتفاق بیافتد. زمانی که لولههای رحمی بسته شوند یا آسیب ببینند، دیگر توانایی انتقال تخمک بهترین متخصص زنان و زایمان در تهران را ندارند.